Category: Tin tức

ton lop

1. Tôn lợp giả ngói (tôn sóng ngói) – Mái tôn giả ngói thông thường sử dụng để lợp cho các mái nhà có kết cấu hạ tầng nhiều mái theo kiểu biệt thự …